eken och arken

 
     
  EU-projekt  

 

Eken och Arken är en av tio partners i Pontonier AB, ett företag inriktat speciellt på projekt som har EU-fokus. Pontonier förenklar, förklarar, förmedlar och stöder er i EU-projektarbetet. Pontonier erbjuder metodstöd, resursstöd, support och utbildning till er som redan arbetar med EU-projekt eller önskar göra det i framtiden. Pontonier erbjuder utbildningsinsatser, projektledning och tjänster för att bygga relationer och finna finansieringsmöjligheter.  
 

Läs mer i produktblad >