eken och arken

 
     
  IT-tjänster  

 

Våra utvärderingar visar hur hela informationstjänster måste utvecklas med lämpligt språk, användargränssnitt och design. Vi hjälper er att utveckla tjänster i geografiska informationssystem (GIS) och andra digitala tjänster, så att de blir till nytta och mervärde för verksamheten. Vi hjälper er även att utvärdera tjänsternas innehåll och form.

 
     
  Referensprojekt 2004  
  - GIS-utveckling genom benchmarking mellan kommuner, utvecklingsprojekt i kommunsamverkan, uppdrag från GISS i Stockholms län (2004-05).
 - Arbeta smart i planering och byggande, initiativ i samverkan med Sv. Kommunförbundet, Boverket och GI Norden (2001-2005).

 - Ledning av workshops, intervjuer och informationsspridning inom och mellan kommunförvaltningar, inför strategiutveckling och införande av geografiska informationssystem. Uppdrag från Höörs kommun (2004).

 - Den uthålliga staden med GIS som verktyg i planeringen, seminarium om fyra FoU-projekt vid nordisk konferens (2004).

 - PlaneringsGIS, förstudie till en portal för samhällsbyggnad,
uppdrag från Boverket (2003-04).

e-Strategier, executive MBA-kurser i ledning för förvaltning & näringsliv:, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet (1989-2004)
 
     
  Referensprojekt 2003
Referensprojekt före 2000-02
Referensprojekt före 2000