eken och arken

 
     
  Intressentsamordning  

 

Vi har över 20 års erfarenhet av intressentsamordning. Det gäller skilda grupperingar såsom

- Stat, kommun och privata intressenter på lokal och regional nivå
- Statliga myndigheter inom olika samhällssektorer
- Kommunförvaltningars olika sektorer
- Samordning mellan olika yrkesgrupper

 
Referensprojekt
 
 
- Referensprojekt 2003
- Referensprojekt före 2000-02
- Referensprojekt före 2000