eken och arken

 
     
  Konsulter  

 

Katarina Lindgren
är delägare i Eken och Arken sedan 1985, arkitektutbildad vid KTH och forskarutbildad vid förutvarande Nordiska institutet för samhällsplanering. Hon har tjugo års erfarenhet som projektledare för samhällsbyggnads- och IT-projekt, från 1970-talet på dåvarande Statens Planverk och därefter under åtta år som utvecklingschef på Länsstyrelsen i Stockholm. I rollen som utvecklingschef arbetade Katarina med mellankommunal samverkan och utvecklingsarbete, främst i perspektiven kommunal planering samt trafik- och miljöfrågor. Katarina är väl förtrogen med samhällsbyggandets spelregler och har stor erfarenhet av strukturfrågor, samverkansprocesser och verksamhetsförnyelse. Hon har genomfört ett tiotal regeringsuppdrag som bland annat omfattat olika myndigheters mål och resultat avseende hållbar utveckling, kommunikationssystem och IT. Katarina har vidare varit sakkunnig i flera offentliga utredningar och kommittéer.
 
Christer Lindgren
är delägare i Eken och Arken och ekonomie doktor vid Stockholms universitet. Han har förutom forskning och undervisning nitton års chefserfarenhet som prefekt, personalchef, ekonomichef och IT-chef. Han har bred erfarenhet av organisatorisk och ekonomisk utveckling inom kommuner och landsting, på senare år även med inriktning mot IT-användning och distansutbildning. Som forskare har han under nästan tjugo år varit verksam vid Institutet för Kommunal ekonomi med uppdrag att analysera och stödja utvecklingen och regionalt samverka med kommunerna i Stockholms län.