eken och arken

 
     
  Kunder  

 

Uppdragsgivare i Stockholmsregionen är bland andra Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Storstockholms lokaltrafik, Mälardalsrådet, Länsstyrelsen och Föreningen för geografisk informationssamverkan, GISS. Andra uppdragsgivare är bland annat Eskilstuna, Höör och Ronneby kommuner, liksom länsstyrelserna i Sörmland, Uppsala, Västra Götaland, Västerbotten, Västmanland, Kalmar och Dalarnas län. Även centrala organ såsom Boverket, Naturvårdsverket, Vägverket, Riksantikvarieämbetet, Lantmäteriverket; Miljödepartementet och Näringsdepartementet finns bland Eken och Arkens uppdragsgivare.