eken och arken

 
     
  Nyttoanalys – Eken och Arken synliggör nytta  

 

Vi arbetar med framgång med vår egenutvecklade metod för bedömning av nytta och lönsamhet av informationsinvesteringar och IT. Denna typ av utredningar har blivit vår specialitet.
Läs mer i produktblad >
 
 
Referensprojekt 2002-2004
- Uppföljning av GIS-införande och nyttoanalys. Uppdrag från Höörs kommun (2004).
- Användarnas krav på GIS-tjänster & produkter från Lantmäteriverket, uppdrag från Miljödepartementet, SOU 2003:111.
- Växa med moderna digitala tjänster, en kompetenskampanj till nytta & mervärde, uppdrag från IT-kommissionen SOU 2003:55.
- GIS för uppföljning av miljömål för kulturbebyggelse i Hudiksvalls kommun, uppdrag från Riksantikvarieämbetet (2002-03).
 
Referensprojekt före 2002
- Ekonomin har visat sig vara en viktig drivkraft för att införa geografisk informationsteknik (2000).
- Den uthålliga staden – forskningens relevans i praktikernas perspektiv, uppläggning och genomförande av utvärderingsseminarium på uppdrag av Byggforskningsrådet R 39:2000.
- Kostnads/nyttoanalys för OGIS i Västra Götalands län (2000).
- Nyttoutvärderingar i seminarieform av Telias nät-GIS (1997 och 2000).
- Samhällsnytta av landskaps- & fastighetsinformation, Lantmäteriverket, metod testad på praktikfall inom fyra samhällssektorer (1999).
- Kostnad & nytta för samordnat GIS i Stockholms stad, Stadsledningskontorets IT-avdelning (1997).
- Kostnads/nyttoanalyser av fyra GIS-projekt, Utvecklingsrådet för landskapsinformation (1997).
- IT och Internet i kommunerna – är det lönsamt? Stockholms Universitet (1996).